Cơ quan nhà nước có được thuê dịch vụ bảo vệ không?

46

Ông Nguyễn Công Định (Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa) có dự định thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trong 12 tháng với chi phí dự kiến là 400 triệu đồng. Ông Định có gửi câu hỏi về cho Bảo vệ Hưng Thịnh Phát đơn vị công lập, cơ quan nhà nước có được thuê bảo vệ dịch vụ không? Thủ tục văn bản quy định thế nào?

Cơ quan nhà nước có được thuê dịch vụ bảo vệ không?

Về vấn đề này, Bảo vệ Hưng Thịnh Phát xin được trích dẫn thông tin từ Bộ Tài chính như sau:

Bộ Tài chính thông tin đến ông một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

co-quan-nha-nuoc-co-duoc-thue-bao-ve-dich-vu-khongCơ quan nhà nước có được thuê bảo vệ dịch vụ không?

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Bộ Nội vụ chủ trì trình Chính phủ ban hành. Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 do Bộ Công an chủ trì trình Chính phủ ban hành. Vì vậy, đề nghị ông có văn bản hỏi các Bộ trên để được giải đáp cụ thể.

Trường hợp, đơn vị được thuê dịch vụ bảo vệ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Văn bản quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Trình tự thủ tục thuê dịch vụ bảo vệ gồm những gì?

Theo thông tin ông Định cung cấp, cơ quan ông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí. Do vậy việc thuê cung cấp hai dịch vụ trong câu hỏi của ông sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP); Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT).

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định: “Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trông và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13”.

bao-ve-co-quan-nha-nuoc

Do vậy, hai dịch vụ có nhu cầu thuê: Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh… thuộc gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Theo thông tin ông Tốt cung cấp, gói thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 216 triệu đồng; gói thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bảo đảm vệ sinh thực hiện 12 tháng có tổng giá trị dự kiến 192 triệu đồng.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu và Khoản 2, Điều 57 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT, gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có hạn mức không quá 500 triệu đồng thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Trình tự, thủ tục thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gồm các bước:

  • Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá
  • Nộp và tiếp nhận báo giá
  • Đánh giá các báo giá
  • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Hoàn thiện và ký kết hợp đồng (xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ mới nhất 2019)
  • Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Hi vọng với những gì mà Bảo vệ Hưng Thịnh Phát vừa chia sẻ, ông Định cũng như quý bạn đọc có thêm thông tin về vấn đề thuê bảo vệ dịch vụ cho các đơn vị công lập, cơ quan nhà nước.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
CHIA SẺ